1 grudnia 2017 r. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Opolskiego powołała Rzecznika Funduszy Europejskich  – zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Dane kontaktowe:

Aleksandra Świerczyńska

ul. Ostrówek 5-7, pok. 7
45-082 Opole

tel. kom. +48 504 825 581
e-mail: rzecznikfunduszy@opolskie.pl