Informacje o spotkaniu

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na rozwój działalności gospodarczej. Uczestnicy będą mogli przedstawić swoje pomysły na rozwój własnej firmy. Otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące m. in. aktualnych, planowanych naborów oraz zasad aplikowania o wsparcie.

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 – Centrum Obsługi Inwestora, Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 16, sala konferencyjna A

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 1 grudnia br.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Dla kogo

Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców.

Program spotkania

  • 11:00 – 11:05 Powitanie, wprowadzenie do spotkania
  • 11:05 – 11:30 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
  • 11:30 – 11:45 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
  • 11:45 – 12:30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  • 12:30 – 12:40 Baza Usług Rozwojowych
  • 12:40 – 13:10 Unijne pożyczki i poręczenia na rozwój działalności gospodarczej
  • 13:10 – 13:20 Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
  • 13:20 – 13:30 Podsumowanie spotkania i ewaluacja
  • od 13:30 Konsultacje indywidualne

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Damrota 30; 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: 77 47 25 039, 77 40 34 179
e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl