Informacje o spotkaniu

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad oraz możliwości realizacji projektów we współpracy z partnerami czeskimi w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Potencjalnym wnioskodawcom zostaną przekazane informacje m.in. w zakresie planowanych naborów, prawidłowego przygotowania wniosków oraz zasad oceny wspólnych polsko-czeskich projektów. Uczestnicy będą mogli przedstawić swoje pomysły na realizację polsko-czeskich projektów, otrzymają praktyczne wskazówki dot. planowania działań oraz budżetu w projekcie.

Spotkanie odbędzie się 10 listopada 2017 r. w godz. 12.15 – 15.00 – Starostwo Powiatowe
w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, sala konferencyjna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 8 listopada br.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Dla kogo

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych

Program spotkania

  • 12:15 – 12:30 Rejestracja uczestników
  • 12:30 – 13:45 Podstawowe informacje o Programie: kwalifikowalni wnioskodawcy; osie priorytetowe – cele i wspierane działania; budżet projektu oraz wydatki kwalifikowalne; propozycja projektowa; wniosek i jego załączniki; ogólne zasady składnia projektów oraz planowane nabory,
  • 13:45 – 14:15 Podstawowe informacje o Funduszu mikroprojektów: kwalifikowalni wnioskodawcy; zasady składania projektów; wniosek projektowy i jego załączniki; wydatki kwalifikowalne; planowane nabory,
  • 14:15 – 14:30 – Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
  • 14:30 – 15:00 Dyskusja, konsultacje indywidualne,
  • 15:00 – Poczęstunek i zakończenie.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Damrota 30; 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: 77 47 25 039, 77 40 34 179
e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy EWT
ul. Barlickiego 17; 45-082 Opole
tel.: 77 440 47 30; 77 440 40 44 wew. 107 lub 108
e-mail: justyna.wojcik@opolskie.pl ; p.mazur@opolskie.pl