Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim

wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

zaprasza na

Cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów działania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 (Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych do rozwoju usług opieki nad dziećmi, w tym działania wspierające integrację rodzin)

 

Na każdym spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020. m.in. regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, wskaźniki. Nabór wniosków planowany jest od 6 do 13 listopada 2017 r.

Najbliższe spotkania odbędą się:

  • 6 października 2017 r. o godz. 12:00 w Lokalnym Punkcie Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30 formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 października 2017 r.
  • 6 października 2017 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjno – szkoleniowej Agencji Rozwoju Nysy w Nysie, ul. Kościuszki 10 formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 października 2017 r.
  • 10 października 2017 r. godz. 12:15 w sali nr 5 Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, ul. Gogolińskiej 2a formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 października 2017 r.
  • 11 października 2017 r. godz. 12:00 w Lokalnym Punkcie Funduszy Europejskich w Brzegu, Wyszyńskiego 23 formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 października 2017 r.
  • 11 października 2017 r. godz. 12:00 w sali Urzędu Miejskiego w Paczkowie,  ul. Rynek 1, formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 października 2017 r.
  • 12 października 2017 r. o godz. 12:30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 października 2017 r.
  • 13 października 2017 r. o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 października 2017 r.
  • 18 października 2017 r. o godz. 12:00, w sali Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1 formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 października 2017 r.
  • 20 października 2017 r. o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w  Oleśnie, ul. Dworcowa 4 formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 października 2017 r.
  • 25 października 2017 r. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej (III piętro) Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, ul. Krakowska 38 formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 października 2017 r.

Spotkania skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczna miejsc na spotkaniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Organizator spotkań w Opolu, Kluczborku i Oleśnie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

tel. 77 44 04 720 -722

e-mail: info@opolskie.pl

Organizator spotkań w Nysie, Paczkowie i Prudniku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie

ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa

tel.: 77 448 25 86, 448 99 63

e-mail: lpi.nysa@opolskie.pl

Organizator spotkań w Głubczycach, Kędzierzynie – Koźlu i Strzelcach Opolskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 472 50 39, 77 403 41 79

e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

Organizator spotkania w Brzegu

Lokalny Punkt informacyjny w Brzegu

ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

tel. 77 444 12 02, 77 444 17 78

e-mail.: lpi.brzeg@opolskie.pl

Współorganizator spotkań

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Tel. 77 403 36 00

e-mail.: biuro@ocrg.opolskie.pl