Lista beneficjentów RPO WO 2014-2020 – stan na 31 lipca 2017

Zobacz aktualną Listę beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 – stan na 31 lipca 2017 r.

Zawsze aktualną Listę beneficjentów RPO WO 2014-2020 możesz znaleźć w zakładce O Programie / Poznaj projekty