Spotkania informacyjne dotyczące wsparcia nowych produktów i usług na obszarach przygranicznych – II nabór

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

zapraszają na spotkanie pt.

Spotkania informacyjne dotyczące wsparcia nowych produktów i usług na obszarach przygranicznych – II nabór

 

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych, Regionalnego Programu dla województwa opolskiego (RPO WO). W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane. Nabór wniosków planowany jest od 4 do 11 września 2017 r.

Najbliższe spotkania odbędą się:

  • 4 sierpnia 2017 r. w godz. 12:00-14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76a – Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 3 sierpnia;
  • 11 sierpnia 2017 r. w godz. 12:00-14.30 w sali konferencyjno – szkoleniowej Agencji Rozwoju Nysy w Nysie, ul. Kościuszki 10 – Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 10 sierpnia;
  • 17 sierpnia 2017 r. w godz. 12:30-15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 – Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 16 sierpnia.
  • 17 sierpnia 2017 r. w godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Paczków, ul. Rynek 1,  – Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 16 sierpnia.

 

Spotkania skierowane są do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę prawną na terenie powiatu głubczyckiego, nyskiego lub prudnickiego.