Pytanie:

Zgodnie z Regulaminem konkursu, wiersz nr 2: „Działanie jest przeznaczone wyłącznie dla przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym”. Proszę o wyjaśnienie – o dofinansowanie których dokładnie przedsięwzięć można ubiegać się w tym konkursie?

Odpowiedź:

Zestawienie projektów uzgodnionych i  wpisanych  do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego (załącznik 5b) dot. infrastruktury B+R możliwych do realizacji ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie – umieszczono je w „Innych dokumentach obowiązujących w naborze” pod pozycją nr 18.