W związku z ogłoszonym naborem wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy

z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania
10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach RPO WO 2014-2020

Spotkanie informacyjne odbędzie się 19 kwietnia (środa) o godz. 12:00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30 (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego [LINK]. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 kwietnia 2017 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu omówione zostanie poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020 (m.in. kryteria, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, pod numerem telefonu: 77/47 25 039, 77/40 34 179 bądź adresem mailowym: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!