W związku z ogłoszonym naborem wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy

z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dotyczące
Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 – Konkurs dla Gminy Kędzierzyn-Koźle

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 6 marca (poniedziałek) o godz. 11:00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Damrota 30

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego [LINK]. Zgłoszenia przyjmujemy do 2 marca 2017 r.

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu omówione zostanie działanie 10.2 RPO WO 2014-2020 (m.in. kryteria, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, pod numerem telefonu: 77/47 25 039, 77/40 34 179 bądź adresem mailowym: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!