W związku z ogłoszonym naborem wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim

 

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dot. konkursu do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych –wsparcia dla osób niesamodzielnych w ramach RPO WO 2014-2020

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 10 lutego (piątek) o godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie w ramach ww. konkursu (m.in. warunki szczegółowe, kryteria wyboru, wskaźniki) oraz zasady pracy w generatorze wniosków. Po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników PIFE, a w zakresie wskaźników i generatora wniosków – przez pracowników Referatu Monitorowania w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl