W związku z ogłoszonym naborem wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy

z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych) RPO WO 2014-2020

UWAGA! Nabór dotyczy obszaru południowego tj. pow. głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, strzeleckiego.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 3 lutego (piątek) o godz. 11:00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Damrota 30.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego [LINK]. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 lutego 2017 r.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Na spotkaniu omówione zostanie działanie 8.1 RPO WO 2014-2020 (m.in. kryteria, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, pod numerem telefonu: 77/47 25 039, 77/40 34 179 bądź adresem mailowym: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!