Serdecznie zapraszamy

na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Spotkanie odbędzie się:

1 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00

w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

(budynek Błękitna Wstęga – wejście od ul. Sosnkowskiego)

Spotkanie adresowane jest do podmiotów, uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące: Regulaminu konkursu, wniosku o dofinansowanie projektu, generatora wniosków oraz zagadnienia merytoryczne związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań i zagadnień problemowych na adres: info@ao.opole.pl do dnia 28 listopada br.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOKONYWAĆ DO DNIA 30 LISTOPADA br.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, pod numerem telefonu: 77 44 61 406 bądź adresem mailowym: info@ao.opole.pl

 

Zapraszamy serdecznie!