W związku z ogłoszonym naborem wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów
działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020

Spotkanie informacyjne odbędzie się 4 listopada (piątek) o godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek”, przy ul. Piastowskiej 14, sala im. Znaku Rodła.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawiony zostanie informacje dot. działania 5.1 (m.in. kryteria, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 bądź adresem mailowym: info@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!