Spotkania dotyczące naboru do działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zapraszają na spotkanie dotyczące naboru do działania 3.4 Efektywność Energetyczna w MSP.

W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane. Nabór wniosków planowany jest od 9 do 16 grudnia 2016 r.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców (mikro, małych, średnich), którzy planują realizację projektów na terenie podregionu nyskiego (powiaty: namysłowski, brzeski, nyski, prudnicki, głubczycki).

Spotkania odbędą się:

 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.