W związku z ogłoszonym naborem wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy
z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu

 ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów
 działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 (w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno-edukacyjnych)

Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 lipca 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala im. Znaku Rodła (sala nr 7).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na spotkanie  [FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -LINK]

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się tylko osób zainteresowanych aplikowaniem do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 (w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno-edukacyjnych).

Na grupę szkoleniową obowiązuje limit 20 miejsc. Jednocześnie prosimy o zgłoszenie tylko jednej osoby z każdej instytucji.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. działania 8.1 (m.in. kryteria formalne i merytoryczne), zakres generatora wniosków oraz wniosku o dofinansowanie projektu. Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  1. podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej,
  2. podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne,
  3. podmioty ekonomii społecznej,
  4. organizacje pozarządowe.

W przypadku przedsiębiorstw – wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

UWAGA! Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego szczegółowego nr 1 o charakterze bezwzględnym w realizację projektu w roli lidera lub partnera zaangażowany musi być co najmniej jeden podmiot leczniczy.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 bądź adresem mailowym: info@opolskie.pl

 Zapraszamy serdecznie!