Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców
poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020
Spotkanie informacyjne odbędzie się w terminie: 16 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w Opolu, ul. Horoszkiewicza 6
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Spotkanie adresowane jest do podmiotów działających w obszarze wychowania przedszkolnego, uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.1.4.
Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. Regulaminu konkursu, wniosku
o dofinansowanie projektu, zagadnienia merytoryczne (m.in. rodzaje projektu) oraz generatora wniosków.
Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań i zagadnień problemowych na adres: info@ao.opole.pl do dnia 13 czerwca br.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniu może uczestniczyć jeden przedstawiciel każdej instytucji po uprzednim zgłoszeniu na adres: info@ao.opole.pl do dnia 14 czerwca br.
W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, pod numerem telefonu: 77 54 17 933 bądź adresem mailowym: info@ao.opole.pl
Zapraszamy serdecznie!