25.05.2016 r.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków

 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu

 zaprasza na

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów działania
5.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Spotkania informacyjne odbędą się:

– 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10:00

– 8 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 10:00

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala im. Znaku Rodła (sala nr 7).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

– spotkanie 6 czerwca 2016 r. (formularz)

– spotkanie 8 czerwca 2016 r. (formularz)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się tylko osób zainteresowanych aplikowaniem do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 3 czerwca 2016 r.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. działania 5.4, w tym kryteria formalne i merytoryczne. Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 bądź adresem mailowym: info@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!