Serdecznie zapraszamy

na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Spotkanie odbędzie się:

20 maja 2016 r. (piątek) o godz. 11.00

w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

(budynek Błękitna Wstęga – wejście od ul. Sosnkowskiego)

Spotkanie adresowane jest do podmiotów, uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.3.3.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące: Regulaminu konkursu, wniosku o dofinansowanie projektu, generatora wniosków oraz zagadnienia merytoryczne związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań i zagadnień problemowych na adres: info@ao.opole.pl do dnia 16 maja br.

 

ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOKONYWAĆ DO DNIA 18 MAJA br.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, pod numerem telefonu: 77 54 17 933 bądź adresem mailowym: info@ao.opole.pl

Zapraszamy serdecznie!