Serdecznie zapraszamy

na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

w ramach RPO WO 2014-2020

Spotkanie informacyjne odbędzie się w terminie:
30 marca 2016 r. (środa) o godz. 12.00
w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

(Błękitna Wstęga, wejście od ul. Sosnkowskiego)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie adresowane jest do podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.2

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. Regulaminu konkursu, wniosku o dofinansowanie projektu, generatora wniosków oraz zagadnienia merytoryczne związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań i zagadnień problemowych na adres: info@ao.opole.pl do dnia 23 marca br.

Udział w spotkaniu możliwy po uprzednim zgłoszeniu na adres: info@ao.opole.pl.

ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOKONYWAĆ DO DNIA 25 MARCA 2016 R.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, pod numerem telefonu: 77 54 17 933 bądź adresem mailowym: info@ao.opole.pl

Zapraszamy serdecznie!