W związku z planowanym w kwietniu 2016 r. naborem wniosków Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu

zapraszają na

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów
działania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych

Spotkanie informacyjne odbędzie się:

8 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 10.00 (limit: 15 miejsc)

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala im. Znaku Rodła (sala nr 7).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: weź udział

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się tylko osób zainteresowanych aplikowaniem do działania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020.

Na grupę szkoleniową obowiązuje limit 15 miejsc. Jednocześnie prosimy o zgłoszenie tylko jednej osoby z każdej instytucji.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. działania 5.3.2 (m.in. kryteria formalne i merytoryczne), zakres generatora wniosków oraz wniosku o dofinansowanie projektu. Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 bądź adresem mailowym: info@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!