Zapraszamy potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 na szkolenia dot. przygotowania projektów planowanych do złożenia w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

 Termin szkoleń:

– 18 marca 2016 r. godz. 10:00

– 21 marca 2016 r. godz. 9:00

– 24 marca 2016 r. godz. 9:00

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek” (Sala Znaku Rodła)

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go na adres: a.ponisz@opolskie.pl

Informacje w sprawie szkoleń dostępne są pod nr tel. 77 440 40 44 wew. 115.

Ilość miejsc ograniczona.