Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020

Termin i miejsce spotkania:
24 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00
siedziba Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (Błękitna Wstęga, wejście od ul. Sosnkowskiego)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie adresowane jest do podmiotów działających w obszarze edukacji zawodowej, uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.2.2.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. Regulaminu konkursu, wniosku  o dofinansowanie projektu, zagadnień merytorycznych oraz generatora wniosków.

Wszystkich zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań i zagadnień problemowych na adres: info@ao.opole.pl do dnia 18 marca br.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniu może uczestniczyć jeden przedstawiciel z danej instytucji po uprzednim zgłoszeniu na adres: info@ao.opole.pl.

ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOKONYWAĆ DO DNIA 21 MARCA 2016 R.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, pod numerem telefonu: 77 54 17 933 bądź adresem mailowym: info@ao.opole.pl

Zapraszamy serdecznie!