Uchwała ZWO powołująca Grupę Sterującą Ewaluacją i Monitoringiem