Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy z

Instytucją Pośredniczącą Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dla instytucji szkoleniowych –
korzyści z wpisania się do BUR.

Spotkanie informacyjne adresowane do instytucji szkoleniowych działających na terenie województwa opolskiego odbędzie się 23 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Orła Białego (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 lutego 2018 r., do godziny 14.00.

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady korzystania z Bazy Usług Rozwojowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

 

Zapraszamy serdecznie!