Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Termin:

21 lutego 2018 r. (środa) o godz. 12.00

Miejsce:

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (budynek Błękitna Wstęga – wejście od ul. Sosnkowskiego)

Spotkanie adresowane jest do podmiotów, uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.3.3

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące: Regulaminu konkursu, wniosku o dofinansowanie projektu, generatora wniosków oraz zagadnienia merytoryczne związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań i zagadnień problemowych na adres: info@ao.opole.pl do dnia 14 lutego br.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOKONYWAĆ DO DNIA 19 lutego br.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, pod numerem telefonu: 77 44 61 406 bądź adresem mailowym: info@ao.opole.pl

 

Zapraszamy serdecznie!