Szkolenie RPO WO 2014-2020 – polityki horyzontalne UE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) realizuje bezpłatne szkolenie specjalistyczne dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów RPO WO 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe, bezpłatne szkolenia specjalistyczne:

„Polityki horyzontalne UE  we wnioskach o dofinansowanie realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020”

Trener: Marcin Kibitlewski

Termin szkolenia: 13 grudnia 2017 r; w godz. 9.00 – 16.00.

Szkolenie odbędzie się:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek” –  Sala Orła Białego

ul. Piastowska 14; 45-082 Opole

(obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza, dostępnego w linku poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/1NQBaiEEhpBxczDETxbY7vHoFziI1Ncby6Lt6L9NVzcI/edit

Proszę o wypełnienie formularza dla każdej zgłoszonej osoby. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona.