Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

zaprasza na

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej RPO WO 2014-2020

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

  • Termin: 20.11.2017 r., godzina 11.00
  • Miejsce: sala konferencyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro

Zgłoszenia proszę nadsyłać do 13.11.2017 r. do godz. 15.00 na formularzu zgłoszeniowym na adres: k.godlewska@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl