Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 informujemy, że 8 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej złożonych projektów.

W związku z powyższym ocena merytoryczna zostaje przedłużona do dnia 18 sierpnia 2017 r. (tj. o 7 dni).