29 czerwca 2017 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej  RPO WO 2014-2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.