Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w II kwartale 2017 r. w ramach następujących działań/poddziałań:

  • 1.2 Infrastruktura B+R,
  • 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej,
  • 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,
  • 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu (wybór operatora),
  • 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi lokalne),
  • 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naborów zaplanowanych w 2017 roku w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej i poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych.

 

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.