Serdecznie zapraszamy

na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców
poddziałania 2.2.2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Spotkanie odbędzie się:

12 lipca (środa) 2017 r. o godz. 13.30
w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole
(budynek Błękitna Wstęga – wejście od ul. Sosnkowskiego)

Spotkanie adresowane jest do podmiotów, uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ww. poddziałania

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące:

Regulaminu konkursu, wniosku o dofinansowanie projektu, generatora wniosków oraz zagadnienia merytoryczne związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań i zagadnień problemowych na adres:

info@ao.opole.pl do dnia 7 lipca br

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić

ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOKONYWAĆ DO DNIA 9 lipca br.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, pod numerem telefonu: 77 44 61 403 bądź adresem mailowym: info@ao.opole.pl

Zapraszamy serdecznie!