W związku z ogłoszonym naborem wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy

z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nysie

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dotyczące
Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 – Konkurs dla Gminy Nysa

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 5 czerwca (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali szkoleniowej Agencji Rozwoju Nysy, ul. Kościuszki 10.

ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA

Szanowni Państwo,

informujemy, że zmianie uległo miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się  w sali nr 4 Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych, ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa.

 

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego [LINK]. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 czerwca 2017 r.

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu omówione zostanie działanie 10.2 RPO WO 2014-2020 (m.in. kryteria, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nysie, pod numerem telefonu: 77/44 82 586, 77/44 89 963 bądź adresem mailowym: lpi.nysa@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!