Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki

zaprasza na

Cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020. m.in. regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, wskaźniki. Nabór wniosków planowany jest od 19 do 26 czerwca 2017 r.

Najbliższe spotkania odbędą się:

 • 29 maja 2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Prudniku, Kościuszki 76a – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 maja 2017 r.

 

 • 30 maja 2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej (III piętro) Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, ul. Krakowska 38 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 maja 2017 r.

 

 • 31 maja 2017 r. o godz. 12:00 w Lokalnym Punkcie Funduszy Europejskich w Brzegu, Wyszyńskiego 23 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 maja 2017 r.

 

 • 31 maja 2017 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjno – szkoleniowej Agencji Rozwoju Nysy w Nysie, ul. Kościuszki 10.– formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 maja 2017 r.

 

 • 1 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w Lokalnym Punkcie Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2017 r.

 

 • 5 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w sali nr 213 Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul.Katowicka 1 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 czerwca 2017 r.

 

 • 6 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Paczkowie, Rynek 1. – formularz zgłoszeniowy.Zgłoszenia  będą przyjmowane do 7 czerwca 2017 r.

 

 • 8 czerwca 2017 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15. Sala nie jest przystosowana do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia  będą przyjmowane do 7 czerwca 2017 r.

 

 • 13 czerwca 2017 r. o godz. 12:15 w sali nr 5 Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, ul. Gogolińska 2a – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 czerwca 2017 r.

 

Spotkania skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczna miejsc na spotkaniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Organizator spotkań w Opolu i Kluczborku

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

tel. 77 44 04 720 -722

e-mail: info@opolskie.pl

Organizator spotkań w Nysie, Paczkowie i Prudniku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie

ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa

tel.: 77 448 25 86, 448 99 63

e-mail: lpi.nysa@opolskie.pl

 

Organizator spotkań w Głubczycach, Kędzierzynie – Koźlu i Strzelcach Opolskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul.Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 472 50 39, 77 403 41 79

e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

 

Organizator spotkania w Brzegu

Lokalny Punkt informacyjny w Brzegu

ul.Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

tel. 77 444 12 02, 77 444 17 78

e-mail.: lpi.brzeg@opolskie.pl

 

Współorganizator  spotkań

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

ul.Krakowska 38, 45-075 Opole

Tel. 77 403 36 00

e-mail.: biuro@ocrg.opolskie.pl