W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków – Nabór 10.2 pojawił się nowy komunikat dot. wydłużenia  I etapu konkursu tj. naboru w zakresie weryfikacji wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – Gmina Kędzierzyn-Koźle RPO WO 2014-2020.