Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3446/2017 z 7 marca 2017 r. anulował konkursu nr RPOP.04.01.00-IZ.00-16-001/17

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów