nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi, Osi VII Konkurencyjny rynek pracyz dnia 15.11.2016 r., informujemy o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania, w zakresie wydłużenia terminu naboru do dnia 31.01.2017 r., a tym samym

zmiany terminu naboru z 05–12.01.2017 r. na 05-31.01.2017 r.

Decyzja IZ RPO WO 2014-2020 wynika z faktu, iż jest to pierwszy nabór w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020 o przedmiotowej tematyce, a typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 7.4 nie były dotąd wdrażane w województwie opolskim. W trakcie konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami pojawiają się liczne kwestie problemowe i zapytania, dlatego też IZ RPO WO 2014-2020 postanawia wyjść naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców i wydłużyć termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów aby umożliwić potencjalnym wnioskodawcom lepsze przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu.

Data obowiązywania od  03.01.2017 r.

Aktualne dokumenty i treść ogłoszenia znajdują się w zakładce zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.