XV Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XV Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

12 stycznia 2017 r. miało miejsce XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 104/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 104/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu

Uchwała nr 105/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 105/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Uchwała nr 106/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 106/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Uchwała nr 107/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 107/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Uchwała nr 108/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 108/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Uchwała nr 109/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 109/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działąnie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw

Uchwała nr 110/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 110/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działąnie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 111/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 111/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działąnie 8.2 Włączenie społeczne

Uchwała nr 112/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 112/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego