W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów zamieszczono komunikat dotyczący zakończenia oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu.