21 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4013/2020 przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2021 rok – wersja nr 2 oraz Wieloletni plan naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – wersja nr 37.

 Dokumenty zostały zamieszczone w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.

Harmonogram oraz Wieloletni plan w trakcie realizacji Programu może ulec zmianie m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów w trybie pozakonkursowym.