25 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1788/2019 przyjął: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok – wersja nr 1

oraz

Wieloletni plan naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – wersja nr 28.

 

Dokumenty zostały zamieszczone w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.

Harmonogram oraz Wieloletni plan w trakcie realizacji Programu może ulec zmianie m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów w trybie pozakonkursowym.