31 października 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.