Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i raka jelita grubego  RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.