W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim

zapraszają na

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług w lokalnej społeczności na rzecz osób niesamodzielnych, w tym działania wspierające integrację rodzin.

Spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach:

20 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1 w sali nr 12 – weź udział

21 czerwca 2016 r o godz. 12:00 w Kluczborku w Starostwie Powiatowym przy ul. Katowickiej 1 – sala 213 – weź udział

22 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w Oleśnie w budynku Urzędu Miasta przy ul. Pieloka 21 w sali 117 (I piętro) – weź udział

23 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w Nysie w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5 – weź udział

24 czerwca 2016 r o godz. 12.00 w Prudniku w Starostwie Powiatowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76 – weź udział

27 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 w Krapkowicach w Starostwie Powiatowym przy ul. Kilińskiego 1, Sala Obrad – sala nr 100, I piętro – weź udział

28 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w Brzegu w sali konferencyjnej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzegu (I p.) przy ul. Wyszyńskiego 23 – weź udział

28 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w Strzelcach Opolskich w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 2a w sali nr 5 – weź udział

29 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w Głubczycach w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 15 – weź udział

1 lipca 2016 r. o godz. 11:00 w Paczkowie w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy, Rynek 1,- weź udział

7 lipca 2016 r. o godz. 10:00 w Opolu w sali konferencyjnej Opolskiego Centrum Gospodarki w Opolu, ul. Krakowska 38 (IIIp.) – zgłoszenia telefonicznie (77 40 33 669)

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Zapraszamy serdecznie!