Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

 

W dniach od 12 grudnia 2016 r. do 10 stycznia 2017 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce procedura obiegowa.

Członkowie KM RPO WO 2014-2020 w trybie pisemnej akceptacji głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia corocznej aktualizacji Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wobec braku zastrzeżeń i głosów przeciwnych, Uchwała Nr 103/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, została zatwierdzona.

W głosowaniu udział wzięło 46 członków lub zastępców członków na 58 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 103/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 103/2016 KM RPO WO 2014-2020 – Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020