XII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

24 czerwca 2016 r. miało miejsce XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Uchwała nr 86/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 86/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Uchwała nr 87/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 87/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 10.3 e-usługi publiczne