Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach RPO WO 2014-2020 21.08.2015 r., informujemy, że 23 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia weryfikacji wymogów formalnych złożonych wniosków.

W związku z powyższym weryfikacja wymogów formalnych zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia weryfikacji został wyznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r.