Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) Komisji Europejskiej zaprasza do składania wniosków na działania informacyjne na temat polityki spójności i jej pozytywnego wpływu na życie obywateli UE.

Głównym celem nowego zaproszenia do składania wniosków, o wartości 7 mln euro, jest zapewnienie wsparcia dla tworzenia i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, w tym m.in. z Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, albo odpowiedniego wsparcia w ramach Planu Odbudowy dla Europy lub z Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Oczekuje się, że działania informacyjne, które uzyskają finansowanie, zwiększą liczbę informacji na temat polityki spójności w mediach, w szczególności regionalnych, oraz zwiększą świadomość obywateli na temat wpływu polityki spójności na ich życie.

Podejmowane działania powinny mieć szeroki zasięg i koncentrować się na lepszym wyjaśnianiu wkładu polityki spójności w pobudzanie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie i w zmniejszanie dysproporcji między państwami członkowskimi i regionami.

Polityka spójności UE powinna być przedstawiona w sposób spójny, obiektywny i wyczerpujący, z podkreśleniem jej roli w realizacji priorytetów politycznych UE oraz w stawianiu czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom dla UE, jej państw członkowskich, regionów i szczebla lokalnego.

Działania informacyjne powinny obejmować jeden lub kilka rodzajów działań, takich jak:

  • produkcja i dystrybucja materiałów drukowanych, multimedialnych lub audiowizualnych;
  • działania informacyjne w internecie i mediach społecznościowych;
  • wydarzenia medialne;
  • konferencje, seminaria, warsztaty.

Wnioskodawcami (beneficjentami i podmiotami stowarzyszonymi) mogą być osoby prawne (podmioty publiczne lub prywatne), które mają siedzibę jednym z państw członkowskich UE i które nie są organami odpowiedzialnymi za wdrażanie polityki spójności.

Termin składania wniosków upływa 9 stycznia 2024 r. o godz. 17.00.

Treść zaproszenia do składania wniosków