22 listopada 2022 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014 – 2020. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków