Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2022-02-21

W ramach naboru trwającego od 05 stycznia 2022 r.  do 21 lutego 2022 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym wniosek złożony przez Centrum Rehabilitacji  w Korfantowie Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu pn. ,,Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych - rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19"

Lista z projektem złożonym w ramach procedury pozakonkursowej do działania 12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków przebycia COVID-19 wśród mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: