Flaga Polska

Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego otrzymały 15 nowych samochodów, które będą służyć w akcjach gaśniczo-ratowniczych. Przygotowane są zarówno do walki z ogniem, jak i do ratownictwa drogowego. Wraz z pojazdami zostało zakupione także drobne wyposażenie, niezbędne przy prowadzeniu akcji ratowniczych. To największe w historii jednorazowe doposażenie strażaków ochotników  w regionie.

 W projekcie uczestniczyło 15 Partnerów – Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa opolskiego, z których każda otrzymała na własność 1 pojazd.  Samochody zakupione w ramach RPO WO otrzymały OSP z Gorzowa Śląskiego, Grobnik, Dąbrowy, Leśnicy, Bogacicy, Głogówka, Jarnołtówka, Łan, Większyc, Tarnowa Opolskiego, Opola-Gosławic, Osowca, Lewina Brzeskiego, Lipek i Łowkowic.

Flaga Wielkiej Brytanii

Volunteer Fire Brigades of the Opole voivodeship received 15 new vehicles that will be used in rescue and firefighting operations. They are equipped to both extinguish the fire and provide traffic rescue services. Together with the vehicles, some equipment necessary for conducting rescue operations was purchased as well. It has been the largest ever one-time upgrading of equipment for volunteer firefighters in the region.

The project involved 15 partners – Volunteer Fire Brigades from the Opole voivodeship, each of which received one vehicle.  The vehicles purchased under ROP OV went the Volunteer Fire Brigades in Gorzów Śląski, Grobniki, Leśnica, Bogacica, Głogówek, Jarnołtówek, Łany, Wiekszyce, Tarnów Opolski, Opole-Gosławice, Osowiec, Lewin Brzeski, Lipki and Łowkowice.